C. Iversen Konsult

C. Iversen Konsult er specialiseret i måling af forskellige miljøfaktorer, som kan være til stor fordel af få kortlagt.

Faktorerne kan være inde i en beboelse, men også stamme udefra.

Vi tilbyder: 

Måling af elektromagnetisk stråling.
Mange lider i dag af såkaldt elektromagnetisk overfølsomhed. Det er et meget nyt syndrom, da syndromet kun viser sig, når personer opholder sig i områder med høj elektromagnetisk stråling. Det kan være fra computere, ledninger og anden elektronik. Der vides ikke nogen kur, ej heller kendes den præcise årsag. Dog kan vi hjælpe med at katalogisere området og boligen, så du måske kan få et område, hvor du er fri for elektromagnetisk stråling. F.eks. så du kan få din nattesøvn i fred.

Frekvensområdet, der måles i er 30 Hz - 20000 Hz, samt 50 MHz - 3,5 Ghz. Det er i området "Ekstrem Lav Frevens" (ELF), samt Høj Frekvens (HF) til Ultrahøj Frekvens (UHF). Det dækker således 2G, 3G og 4G båndet.

Måling af radon med hjemmesæt
Måling med indendørs radonsæt kan med fordel være med til at lokalisere og lave tiltag i forbindelse med den indendørs radioaktive belastning. Målingerne sæsonbegrænsede, og vinteren er det bedste tidspunkt at måle på, da radon er flygtig i forhold til netop denne undersøgelsesmetode.Hertil kan du leje en elektronisk tester i f.eks en uge.

Måling af radioaktivitet
Som virksomhed kan man være interesseret i at få kortlagt evt belastninger fra importerede varer (f.eks. fra Fukushima-området eftter ulykken i 2011), eller om en virksomhedsprocess afgiver en form for radioaktiv belastning til omgivelserne. Private hjem kan få et fingerpeg om den samlede mængde stråling i hjemmet (inklusiv radon).

Måling af kulilte-gas (CO)
CO-gas findes i hjem med defekte ovne og fyr. Dette kan hurtigt blive farligt, da CO-gas er usynlig og særdeles farlig i kroppen.

Måling af varmetab. (Termografi)
Kortlægning af varmetab i en bolig eller omkring en virksomhedsprocess kan hurtigt få tjent pengene hjem igen i form af efterisolering og forbedret varmeøkonomi.

Måling af infralyd
Lyd er ifølge WHO en af de største syndere, hvad nedsættelse af livskvalitet angår. Meget af lyden er ikke hørbar for mennesker (infra-lyd), men studier tyder på at netop infralyd kan gøre folk meget syge. Infralyd kan bevæge sig kilometervis og stamme fra f.eks. en defekt udluftning, generator eller vindmølle.

Hvorfor C. Iversen Konsult

Lokaliseret centralt i landet og med særdeles konkurrencedygtige priser, vil C. Iversen Konsult kunne levere en god vare til en meget rimelig pris. C. Iversen Konsult er ikke en del af en ingeniør- eller byggekæde, så du kan være sikker på et helt nøgternt og upåvirket resultat.

Kontakt

Du kan  kontakte os eller booke via punktet "kontakt".